Vergoeding & Kwaliteit

Logopedie is onderdeel van de basisverzekering. 

Dit betekent dat u bent verzekerd voor 

logopedische behandeling met een geneeskundig doel. 


Wel dienen verzekerden vanaf 18 jaar rekening te houden

met het jaarlijks eigen risico. 


Neurologische klachten / afasie worden volledig vergoed.

Long Covid 2022 wordt volledig vergoed. 


Wij hanteren de volgende marktconforme tarieven:

Screening, anamnese en onderzoek: € 115,-

Reguliere individuele zitting: € 45.-

Behandeling afasie: € 90,-

Onlinelogopedie/telelogopedie: € 45,-

Instructie/overleg met ouders/verzorgers: € 45.-


Voor scholen en leerkrachten:


Overleg - verslaglegging met derden worden 

niet vergoed door de zorgverzekering.


Voor overleg en verslaglegging 

hanteren wij de volgende tarieven :


Deelname aan groot overleg: € 65,-

Telefonisch overleg op afspraak: € 45,- per half uur.

Extra verslaglegging op verzoek van school: € 65,-


Logopedie is vrijgesteld van BTW.


U vindt op onderstaande link de betalingsvoorwaarden van de NVLF:


BetalingsvoorwaardenDe Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen

KP / NVLF


Kwaliteitseisen U mag van ons verwachten dat wij uw hulpvraag

of die van uw kind correct behandelen.


Wij verwachten van u dat u de logopedisten daarvoor de kans geeft,

door ze rustig en respectvol te woord te staan en

geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten

of andere mensen in het pand. 


Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg

 met de cliënt en/of ouder/begeleider en logopedist

een andere logopedist worden ingezet of 

de behandeling worden beëindigd.


Gedragsregels