Vergoeding & Kwaliteit

Logopedie is onderdeel van de basisverzekering. 


Dit betekent dat u bent verzekerd voor 

logopedische behandeling met een geneeskundig doel. 


Verrzekerden vanaf 18 jaar dienen

rekening te houden met het jaarlijks eigen risico

dat altijd geld voor specialistische zorg 

uit de basisverzekering


Uitzondering hierop neurologische klachten / afasie.


Kwaliteitseisen 


De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen

KP / NVLF.


Hierdoor is de praktijk gecontracteerd 

en word en facturen direct bij

de verzekering ingediend.  Voor scholen en leerkrachten:


Overleg - verslaglegging worden 

niet vergoed door de zorgverzekering.

 

Voor overleg en verslaglegging 

hanteren wij de volgende tarieven:


Deelname aan overleg: €65,-

Extra Verslaglegging op verzoek van school: € 65,-

Telefonisch overleg op afspraak met kort verslag: €45,- 


Wij mogen van de verzekering niet 

meer op school behandelen. 


Logopedie is vrijgesteld van BTW.


U vindt op onderstaande link de betalingsvoorwaarden van de NVLF:


Betalingsvoorwaarden
Gedragsregels


U mag van ons verwachten dat wij 

uw hulpvraag of die van uw kind 

correct behandelen.


Wij verwachten van u dat u de logopedisten daarvoor de kans geeft,

door ze rustig en respectvol te woord te staan 

en geen overlast te veroorzaken 

voor andere patiënten / mensen in het pand.


Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg

met de cliënt en/of ouder/begeleider en logopedist

een andere logopedist worden ingezet of

de behandeling worden beëindigd.