Vergoeding

Logopedie is onderdeel van de basisverzekering. 

Dit betekent dat u bent verzekerd voor 

logopedische behandeling met een geneeskundig doel. 


Wel dienen verzekerden vanaf 18 jaar rekening te houden

met het jaarlijks eigen risico. 


Neurologische klachten / afasie worden volledig vergoed.


Overleg - verslaglegging met derden worden niet vergoed

door de zorgverzekering.


Wij hanteren de volgende marktconforme tarieven:


Anamnese en onderzoek na screening: € 90,-

Screening, anamnese en onderzoek: € 115,-

Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 90,-

Reguliere individuele zitting: € 45.-

Behandeling afasie: € 90,-

Onlinelogopedie/telelogopedie: € 45,-

Instructie/overleg met ouders/verzorgers: € 45.-


Voor scholen en leerkrachten:

Voor overleg en verslaglegging betreffende kinderen

met een arrangement cluster 2 hanteren wij de volgende tarieven :


Deelname aan groot overleg: € 65,-

Telefonisch overleg op afspraak: € 45,- per half uur.

Extra verslaglegging op verzoek van school: € 65,-


Logopedie is vrijgesteld van BTW.


U vindt op onderstaande link de betalingsvoorwaarden van de NVLF:


Betalingsvoorwaarden