Gedragsregels Logopediepraktijk

U mag van ons verwachten dat wij uw hulpvraag

of die van uw kind correct behandelen.


Wij verwachten van u dat u de logopedist daarvoor de kans geeft,

door ze rustig en respectvol te woord te staan en

geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten

of andere mensen in het pand.


Dit geldt tijdens de behandeling maar ook

aan de telefoon en tijdens een huisbezoek.


De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen de praktijk

en gelden voor zowel cliënten als ouders of begeleiders:


• Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

• Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld

en ongewenst (seksueel)

intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.


• Mensen zonder afspraak mogen niet de praktijk betreden.

• Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs

krijgen geen toegang tot de praktijk.


• Respecteer de privacy van onze cliënten en maak geen foto’s of filmpjes.


• Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.


• Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.

• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, verlies of diefstal.


Indien u minder mobiel bent, gebruik de lift in het pand! U, als ouder bent verantwoordelijk voor uw kind in het pand.


Wij adviseren u de hand van uw kind goed vast te houden bij het

gebruik maken van de trap of gebruik te maken van de lift in het pand.


• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn

 zal in overleg met de cliënt en/of ouder/begeleider en logopedist

altijd een andere logopedist worden ingezet

of de behandeling worden beëindigd.


Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt aangifte gedaan bij de politie.