Leuke Links

Over logopedie, ontwikkeling

spraak en taal 

Ons meeste recente blogbericht


Heeft mijn kind logopedie nodig?

Een snelle scan / een makkelijke test voor thuis over de 

spraak en taalontwikkeling van uw kind 


Klik hier voor de snel test.


Ons tweede blogbericht

β€˜β€˜De impact van het virus op de sociaal-emotionele

ontwikkeling van kinderen blijft enigszins

onderbelicht.’’ 


In de whitepaper wordt een theoretische onderbouwing

uiteengezet betreffende traumatisering bij kinderen

tussen 6 en 18 jaar. Daarbij wordt een prognose

gesteld voor de komende maanden, zodat hierop

geanticipeerd kan worden wat betreft de onderwijs-,

ondersteuning- en zorgbehoefte van kinderen. 


Klik hier voor de whitepaper

Communicatie & Emotie

Kunnen we altijd begrijpen wat er in de ander omgaat?

En hebben we hier altijd woorden voor?


Luister naar dit mooie fragment van Brene Brown,

Hoogleraar communicatie, emotie en gedrag.