Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. 

Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie kan leiden tot arbeidsongeschiktheid of sociaal isolement.


 Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie, 

deelname aan de maatschappij, te optimaliseren 

is daaromenorm belangrijk.


De logopedische behandeling van afasie kan plaatsvinden in 

de praktijk, thuis, op locatie

of in groepen. 


Mijn werkwijze is om goed naar de leefomgeving 

van de persoon te kijken en hier de adviezen 

en communicatie op af te stemmen 

met veel praktijkgerichte oefeningen.Start nieuwe afasie groep: 22 september 2022


Logopedie  Bij Aangezichtsverlamming

Behandeling van aangezichtsverlamming 

wordt volledig vergoed. 


Behandeling in de praktijk, 

op locatie of thuis.